Utrustning och tjänster

Vär maskinpark representerar den senaste tekniken, och med dess hjälp uppnår vi en hög kvalitet.

Fordon

Sähköpojat har egna fordon utrustade med lyftkranar. Lyftkapaciteten gör det möjligt att lyfta och transportera delar som väger upp till 4,85 ton. Tyngre transporter sköts med hyrda fordon.

Lyftanordningar

I våra lokaler har vi 21 st kranar vars största enskilda lyftkapacitet uppgår till 32 ton.

Tvättmaskiner

Alla delar tvättas i våra hetvatten tvättmaskiner, dom större objekten med högtryckstvätt.

Torkanordningar

Dom rengjorda delarna torkas i vakum eller i torkugnar.

Brännugnar

Vid brännugnsbehandlingen avlägsnas den gamla lindningen på ett miljövänligt sätt och utan att skada statorpaketet.

Härdningsugnar

Den största ugnens volym är 32 m3.

Årsrevision

Vi utför service på produktionslinjer och större servicehelheter enligt avtal.

tsp_laitteetjapalvelut

Ta kontakt