Tjänster

Elmekaniska reparationer

Våra elmekaniska reparations- och underhållstjänster skräddarsys efter varje enskild kunds behov.
Små eller stora. Alla välkomma.

Läs mer

Bearbetningstjänster

Vi bearbetar stycken upp till 32 tons vikt. Vår maskinpark gör det möjligt att utföra exakta maskinbearbetningar, från en tusendels millimeter och vinklar på en tusendels grad.

Läs mer

Balanseringar

Vi utför balanseringar med både fast och mobil utrustning. I verkstadslokalerna är styckenas maximala vikt 22 vikt, den mobila utrustningen har inga storleks begränsningar.

Läs mer

Utrustning och tjänster

Vi utför arbeten med en mycket bredd maskin/verktygs depå som passar till dom flesta kraven.

Läs mer

Reservdelar och tillbehör

Motorer, lager, koppartråd, kolborstar, brytare mm, Vi upprätthåller ett eget omfattande reservdelslager vilket gör att vi kan utföra arbeten både snabbt och enkelt.

Läs mer

24/7 jour

Sähköpojat har en jourtjänst 24/7 året runt.