Förstasidan

Elmekaniska reparationer

Våra elmekaniska reparations- och underhållstjänster skräddarsys efter varje enskild kunds behov.
Små eller stora. Alla välkomma.

Läs mer

Bearbetningstjänster

Vi bearbetar stycken upp till 32 tons vikt. Vår maskinpark gör det möjligt att utföra exakta maskinbearbetningar, från en tusendels millimeter och vinklar på en tusendels grad.

Läs mer

Balanseringar

Vi utför balanseringar med både fast och mobil utrustning. I verkstadslokalerna är styckenas maximala vikt 22 vikt, den mobila utrustningen har inga storleks begränsningar.

Läs mer